red_breasted_geese

Червеногушата гъска е един от най-красивите и застрашени в световен мащаб видове гъски.

 

 

Размножава се на полуостровите Таймир, Гдан и Ямал, които се част от Сибир, Русия. Миграционният и коридор преминава на Изток от Уралските Планини. Крайбрежните Дуранкулашко езеро  и Шабленски езерен комплекс заедно със заобикалящите ги селскостопански земи образуват световното зимовище на вида.  При по-топли години част от ятата на червеногушата гъска остават да зимуват в Румъния.

Заплахи за вида

 Броят на зимуващите червеногуши гъски е намалял драстично през изминалите десет години от около 88,000 през 2000 до по малко от 30,000 през последните няколко години. Все още няма пълно обяснение за всички причини, но някои от добре известните заплахи водещи до намаляване числеността на популацията на вида са следните:

  •  Изграждане на вятърни генератори върху селско стопански фуражни площи, където гъските пашуват през зимата
  • Засаждане на не-зърнени култури върху селскостопански площи в зимовищата на вида.
  • Законен и незаконен лов на гъските по миграционните им коридори и местата за зимуване
  • Безпокойство от рибари и бракониери в езерата Дуранкулак и Шабла или други водоеми използвани за почивка и спане от зимуващите гъски.
  • Умишлено прогонване на гъски от селскостопански площи
  • Отравяне на гъски в резултат от третирани с пестициди зърнени култури и използване на отрови за борба с вредни гризачи

 

Цели на проекта

Повишаване обществената осведоменост с цел насърчаване действия за опазване на гъските

 Насърчаване сътрудничеството между партньори и заинтересованите страни на международно и местно ниво за изпълнение на приоритетните дейности, посочени в Плана за Действие разработен от медународната работна група за червеногушата гъска.

 Събиране информация за миграционните маршрути и заплахите по местата за почивка на гъските; изучаване поведението на гъските на местата за зимуване.

Как ще постигнем това?

Пет или повече червеногуши гъски ще бъдат оборудвани с Argos/GPS сателитни предаватели в България през Февруари 2012. Проследяването на червеногушите гъски ще предoстави важна информация за техните миграционни маршрути и местата за почивка по време на пролетния прелет към гнездовищата на вида в Сибир и завръщането им по българските зимовища през следващата зима.

 Тази интернет страница ще предоставя информация на граждани и ученици да научат повече за съдбата на червеногушата гъска. Тук ще е възможно и проследяването на маркираните птици. Страницата може да се използва и като портал който ще предоставя достъп до други интернет страници, партньори, спонсори и институции предлагащи информация за опазването на червеногушата гъска.

Ние ще работим в тясно сътрудничество с държавни институции с цел повишаване на вниманието и предприемане на необходимите действия за защита и опазване на вида.

Подкрепете проекта

Вие може да подкрепите проекта за опазване на червеногушата гъска индивидуално, като обществена институция или компания.

Приемете (осиновете) червеногуша гъска като спонсорирате закупуването на сателитен предавател и сателитно време. Цената на предавателя е 4000 долара, а цената на сателитното време е 3000 долара. Ако го направите ще имате възможността да дадете име на една гъска и ще можете да я проследявате на нашата уебстраница. Ако желаете вашето лого ще бъде поставено на заглавната страница с връзка към уебстраницата на вашата фирма или организация.

Вашето дарение може да се използва за покриване разходите на екипа който ще улавя и следи гъските, или за закупуване на сателитни предаватели.

 

За повече информация:

Ако желаете повече информация или имате желание да подпомогнете проекта финансово или по някакъв друг начин, моля пишете на:

Павел Симеонов -lebalkan@lebalkan.org

Или посетете www.redbreastedgoose.org