Krapets-July-2012

Няма замърсяване на крайбрежните морски води край Крапец показват резултатите от лабораторния анализ с взета проба за периода 10-11 юли. Няма замърсяване, включително и по показател нефтопродукти. Това показват резултатите от лабораторния анализ с взета проба за периода 10-11 юли, сочи справка в сайта на Басейнова дирекция-Варна.

Причина за проверката и изследванията на Регионална лаборатория-Варна по сигнал на Басейнова дирекция-Варна от 9 юли, бяха наводненията по руското крайбрежие от 7 юли в Краснодарския край.

Ден след бедствието, представителят на „Грийнпийс-Русия“ Алексей Кисельов изрази публично опасения, че до българското Черноморие вече са достигнали отровни химикали, петролни продукти и дори торове – изтекли и разнесени от домакинствата в наводнения район – които ще повишат нивото на замърсяване с токсични субстанции.

Изследвани миналата седмица са били 31 показателя, индикаторни за замърсяване с нефтопродукти, торове, пестициди и химически препарати от битов характер, включително тежки метали, пише „Дневник“.

„Предстои провеждането на 7-дневни наблюдения (от 20 до 26 юли) с цел доказване наличието или отсъствието на замърсяване на база на извършеното фоново изследване в същия участък. Резултатите ще бъдат анализирани и представени на обществеността“, се посочва още в съобщението на дирекцията.

 

Туристите май не се интересуваха от предполагаемото замърсяване и масово се спасяваха от жегата в морските води край Крапец