krapets-kmetstvo

След направените промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, само в село Дуранкулак кметът бе избран пряко на проведените през октомври местни избори в община Шабла.  Крапец също падна под границата в която може да се избира кмет (около 280 регистрирани в селото жители).

В такива селища, местната власт се представлява от кметски наместници, които назначава кметът на общината. Екипът на новоизбрания кмет на Шабла -  проф. Бърдарева направи подборът им по предварително установени критерии. За село Крапец изборът им падна върху  Димитър Марчев.  Днес кметските наместници получиха назначението си и участваха в първата работна оперативка с кметския екип.

На първата работна оперативка, която ръководи проф. Бърдарева, бяха поставени неотложните задачи пред кметските наместници, свързани най-вече с встъпването им в длъжност и административните процедури, произтичащи от това.